flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

  

                               До _______________________________________

                                                                                                                              (найменування суду)

 

від _______________________________________

                                                                                                                                                                                                        (ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

 

                                                                                                                                справа №_________________

                                                                                                                                                  (за наявності відомостей)

 

 за позовом (заявою, скаргою. поданням)__________________

(ПІБ або найменування особи)

 до_____________________ про  _______________________

                    (ПІБ або найменування особи)

 

                           від _____________________ року

 

 

Заявка

про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення

 

Прошу надсилати судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний номер телефону (+380____)_______________.

У разі перегляду судового рішення (рішення, ухвали, постанови тощо) по справі судом апеляційної чи касаційної інстанції, прошу надсилати по даному провадженню судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення вищевказаними судами на зазначений номер телефону.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд.

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ (так, ні)

«Так» вказується у разі,  якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.

 

 

___________                                                _____________________________

Дата                                                                         підпис учасника процесу або

його уповноваженого представника

 

 

                                          

Селидівський міський суд Донецької обл..

                                                                                     

                                                                         Заявник ­­________________________________________

                                                                                              (П.І.Б., рік народження, ІПН, паспортні дані)

                                         що проживає за адресою:_____ ______________________________________

                                                                                                          (місце проживання)

                                                       Номер засобу зв'язку______________________

 

                                                                       Боржник ______________________________________

                                                                                              (П.І.Б., рік народження, ІПН, паспортні дані)

що проживає за адресою:________ ______________________________________

                                                                                                           (місце проживання)

 

ЗАЯВА

про видачу судового наказу

про стягнення аліментів на дитину

 

Я перебувала(в) з боржником у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей) _______________________________________________________

(ім'я, дата народження).

Боржник проживає окремо (разом).

Боржник матеріальної допомоги на утримання дитини (дітей),  добровільно не надає.

Боржник працює (не працює).

Підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ст. 180, 183, 191 Сімейного кодексу України та ст..161 Цивільного процесуального кодексу України,

 

                                                  ПРОШУ:

 

Постановити судовий наказ про стягнення аліментів з _________________________________________________

(П.І.Б. боржника) 

на мою користь на утримання неповнолітньої дитини _______________________________________________

(П.І.Б., дата народження)

 та стягувати у розмірі на одну дитину – однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, починаючи стягнення із дня пред'явлення цієї заяви.

          

 Додатки у 2-х примірниках:

 1. Копія свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу).
 2. Копія свідоцтв(а) про народження дітей (дитини).
 3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів про склад сім'ї.
 4. Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку.
 5. Копії паспортів, ідент. номера.6. Копія заяви для направлення боржнику.

 

 

 

(Дата)                                (підпис)                                 (П.І.Б.)     

 

 

                                               

 

Селидівський міський суд Донецької області

                                                                                       

                                                Позивач ______________________________________

                                                           (П.І.Б., рік народження, ІПН, паспортні дані)

            що проживає за адресою: ______________________________________

                                                                                                          (місце проживання)

                                                        Номер засобу зв'язку______________

 

                                  Відповідач ______________________________________

                                                           (П.І.Б., рік народження, ІПН, паспортні дані)

          що проживає за адресою: ______________________________________

                                                                                                           (місце проживання)

 

                                                                  Номер засобу зв'язку______________

                                                    ПОЗОВНА ЗАЯВА

                                    про розірвання шлюбу

«___» _________  ____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем в органі реєстрації актів цивільного стану назва ДРАЦС  за актовим записом №_____ і проживав(ла) з ним у шлюбі до «___» ________  ___ року.

Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ________________________________________________________, що на даний момент проживає (проживають) разом з ____________________.  

Спільне життя з Відповідачем не склалося ______________________________________________________________.

                                                                                           (вказати причини)

Спільне господарство нами разом не ведеться.

Переконаний(на), що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе і суперечитиме моїм інтересам.

Спору про розподіл майна, що є нашою спільною власністю, немає.

Підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Шлюб для сторін первинний (другий).

 Керуючись ст. ст. 110, 112 Сімейного кодексу України,

                                     ПРОШУ:

 Розірвати шлюб між мною і Відповідачем, ________________________________________________, зареєстрований «___» ______ ____ р. в органі реєстрації актів цивільного стану назва ДРАЦС  за  № ____. Всі витрати по розірванню шлюбу покласти на мене (відповідача).

 

Додатки у 2-х примірниках:

 1. Копія свідоцтва про шлюб.
 2. Копії паспортів, ідент. номера.
 3. Копія свідоцтва про народження дітей.
 4. Копія позовної заяви.
 5. Квитанція про сплату судового збору -оригінал.

дата                                                                                          підпис         

 

 

ЗАЯВА 
про встановлення факту народження дитини

в порядку статті 317 ЦПК України

Я,                                                

який (яка) є  матір’ю (батьком, бабусею, дідусем) дитини жіночої (чоловічої) статі

 

який (яка) народився(лася) "___" _______________ ____ р. в _____________________________

                                                                                                                            (місце народження)

                                                                       

Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Зазначене місце народження є тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України              відповідно до  Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, постанова ВР України від 17.03.2015 №254-VIII  .

Звертались до органів ДРАЦС, отримали відмову

Встановлення факту народження необхідно мені        для отримання свідоцтва про народження

Підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 – 319, 430, 431 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

 

 1. Встановити факт народження Івановою Надією Іванівною, 00.00.00 р.н., дитини жіночої (чоловічої) статі від 1 (2,3…) пологів, яка народилась у м.ОООО 00.00.00 року
 2. Допустити негайне виконання рішення у справі.
 3. Звернути судове рішення до виконання.
 4. Слухати справу без моєї участі.

Додаток в копіях:

 

 

 

Дата                                                                                                                         Підпис

 

 

 

 

До Селидівського міського суду Донецької області

(найменування місцевого суду)

Заявник: Іванова Марія Іванівна,
що проживає за адресою:
85400, м.Селидове, вул.-------, б.__,кв.

Номер телефону

ІПН 0000000000

 

Заінтересована особа:

--------------- ДРАЦС
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
індекс, місто, вулиця

ЗАЯВА 
про встановлення факту смерті

в порядку статті 317 ЦПК України

Я,                                Іванова Марія Іванівна,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є                                                    донькою

(родич, їх представник)

                                          Іванова Івана Івановича

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) помер (ла) загинув (ла) "___" _______________ ____ р. в                          місто

(місце смерті)

за таких обставин:                                                     причина смерті

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стан».

Зазначене місце смерті є тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України              відповідно до  Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, постанова ВР України від 17.03.2015 №254-VIII  .

Звертались до органів ДРАЦС, отримали відмову

Встановлення факту смерті необхідно мені для отримання свідоцтва про смерть

Підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315-319, 430, 431 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

 1. Встановити факт смерті Іванова Івана Івановича,

(прізвище, ім'я та по батькові )

місце смерті _(місто)_, яка настала "___" _____________ ____ р.

 1. Допустити негайне виконання рішення у справі.
 2. Звернути судове рішення до виконання.
 3. Слухати справу без моєї участі.

Додатки:

 

Дата                                                                                                   Підпис