flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                        Керівник апарату

                                                                           Селидівського міського суду

                                                         Донецької області

                                                                             від  29 липня 2019 року № 21

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про встановлення стимулюючих виплат, преміювання

та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату Селидівського міського суду Донецької області

 

зі змінами від 13.11.2019 року № 35

зі змінами від 28.09.2020 року № 26

 

  1. Положення про встановлення стимулюючих виплат, преміювання

та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату Селидівського міського суду Донецької області (далі – Положення) розроблено відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,  наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)», постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», Порядку встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, їх заступникам, затвердженим наказом ДСА України від 06.07.2017 року № 790, Порядку встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам апаратів місцевих загальних судів Донецької області, затвердженим наказом начальника територіального управління ДСА України в Донецькій області від 24.07.2019 року № 28-I.

 

  1. Положення визначає умови й порядок встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам  апарату Селидівського міського суду Донецької області (далі - суду)  з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

 

  1.   Дія Положення поширюється на державних службовців,  працівників  патронатної служби (помічники суддів), службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник).

 

  1. Надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи державним службовцям, працівникам патронатної служби суду (помічники суддів).

              

 4.1. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям суду  у відсотках до посадового окладу та при наявності економії фонду оплати праці.

Загальна сума надбавки за інтенсивність праці державним службовцям суду  категорії «В» становить 59% загальної суми  економії фонду оплати праці.

       Загальна сума надбавки за інтенсивність праці державним службовцям суду  категорії «Б» становить 6,5% загальної суми  економії фонду оплати праці.

        4.1.1. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям суду з урахуванням таких критеріїв:

 1) якість і складність підготовлених документів;

 2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

4.1.2. Надбавка за інтенсивність праці керівнику апарату суду та його заступнику встановлюється керівником апарату суду або особою, що виконує його повноваження шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання/пропозиції голови суду або особи, яка виконує  його адміністративні повноваження.

У разі відсутності голови суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про встановлення надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату суду та його заступнику приймається керівником апарату суду або особою, що виконує його повноваження, шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області.

4.1.3. Надбавка за інтенсивність праці державним службовцям суду встановлюється шляхом видання відповідного наказу керівником апарату суду або особою, яка виконує його повноваження за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання/пропозиції безпосереднього керівника державного службовця суду.

          4.1.4. За виконання обов’язків  одним із державних службовців тимчасово відсутнього завідувача архіву або за вакантною посадою завідувача архіву, державному службовцю  виплачується надбавка за інтенсивність праці за фактично відпрацьований  час у розмірі 50% премії, визначеної підпунктом 5.5.1 пункту 5 Положення для завідуючого архіву, решта сума премії розподіляється між державними службовцями категорії «В»  в якості надбавки за інтенсивність праці.

         4.1.5. В разі тимчасової відсутності завідувача архіву або  наявності вакантної посади завідувача архіву, сума премії визначена підпунктом 5.5.1 пункту 5 Положення для завідуючого архіву розподіляється між державними службовцями категорії «В» в якості надбавки за інтенсивність праці.

4.1.6. Надбавка за інтенсивність праці не нараховується за період випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу.

         (Підпункт 4.1.6 пункту 4 в редакції наказу керівника апарату суду  від 13.11.2019 року № 35 )

 

4.2. Надбавка за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи встановлюються працівникам  патронатної служби суду (помічники суддів)  у відсотках до посадового окладу та при наявності економії фонду оплати праці.

       Загальна сума надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи працівникам  патронатної служби суду (помічники суддів) становить 27,0 % загальної суми  економії фонду оплати праці.

         (Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції наказу керівника апарату суду  від 28.09.2020 року № 26 )

        4.2.1. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється працівникам  патронатної служби суду  (помічники суддів)  з урахуванням таких критеріїв:

 1) якість і складність підготовлених документів;

 2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

4.2.2. Надбавка за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи встановлюються працівникам  патронатної служби суду (помічники суддів) шляхом видання відповідного наказу керівником апарату суду або особою, яка виконує його повноваження за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання відповідних суддів, при яких утворена патронатна служба з огляду на стан виконання покладених на них завдань.

 

        4.3.За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, надбавка за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи державним службовцям, працівникам  патронатної служби суду (помічники суддів) не нараховується.

5.Преміювання працівників апарату суду.

 

5.1. Преміювання  працівників апарату суду проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

 

5.2. Розмір премії державним службовцям, працівникам  патронатної служби (помічники суддів), службовцям та робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник)  встановлюється у відсотках до посадового окладу або у фіксованій сумі при наявності економії фонду оплати праці.

 

5.3. Державним службовцям суду можуть встановлюватись такі види премій:

        -  премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (державних службовців);

                  -  місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

      

       5.3.1. Преміювання державних службовців за результатами щорічного оцінювання службової діяльності може проводитися у разі отримання ними відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

     Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках для працівників, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

      5.3.2. Загальний розмір премій, передбачених абзацом 3 підпункту 5.3 пункту 5 Положення, які може отримати  державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

5.3.3. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця суду залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи суду з урахуванням таких критеріїв:

-  ініціативність у роботі;

       - якість виконання завдань, визначених положенням про апарат суду, його посадовою інструкцією, а також доручень керівництва суду, керівника апарату суду та безпосереднього керівника працівника апарату суду;

-  терміновість виконання завдань;

- виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

5.3.4. Рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату суду та його заступнику встановлюються керівником апарату суду або особою, що виконує його повноваження, шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання/пропозиції голови суду або особи, яка виконує  його адміністративні повноваження.

У разі відсутності голови суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату суду та його заступнику приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області.

5.3.5. Рішення про преміювання та розмір премії  державних службовців суду приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання відповідного наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання/пропозиції безпосереднього керівника державного службовця суду.

 

         5.4 Працівникам патронатної служби  суду (помічники суддів) можуть встановлюватись місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

5.4.1. Рішення про преміювання та розмір премії  працівникам  патронатної служби суду (помічники суддів) приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання відповідного наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області відповідно до подання/ пропозиції  відповідних суддів, при яких утворена патронатна служба з огляду на стан виконання покладених на них завдань.

 

          5.5. Службовцям   суду можуть встановлюватись місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

          5.5.1.Розмір премії  службовцям суду  становить 4,0 % загальної суми  економії фонду оплати праці.

      (Підпункт 5.5.1 пункту 5 в редакції наказу керівника апарату суду  від 28.09.2020 року № 26 )

         5.5.2. За виконання обов’язків  тимчасово відсутнього завідувача архіву або за вакантною посадою завідувача архіву працівником апарату суду (державний службовець, службовець) премія виплачується за фактично відпрацьований  час у розмірі 50% визначена підпунктом 5.5.1 пункту 5 Положення для завідуючого архіву, решта суми премії розподіляється між державними службовцями категорії «В».

         5.5.3. В разі тимчасової відсутності завідувача архіву або  наявності вакантної посади завідувача архіву, сума премії визначена підпунктом 5.5.1 пункту 5 Положення для завідуючого архіву розподіляється між державними службовцями категорії «В».

 

          5.6. Робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник)  можуть встановлюватись місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

 5.6.1. Розмір премії  робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник)  становить 3,5% загальної суми  економії фонду оплати праці.

 

5.7. Рішення про преміювання та розмір премії  службовцям та робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник)   приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання відповідного наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області.

           

        5.8. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія працівникам апарату суду  не нараховується.

 

5.9. Накладення дисциплінарного стягнення поєднується з частковим (зазначеним у наказі про накладення дисциплінарного стягнення)   позбавленням працівника  суду премії за той місяць, у якому накладено стягнення. 

 

 5.10. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців  виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому проводиться оцінювання службової діяльності, у межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати.

              

             5.11. Преміювання працівників апарату суду, які звільняються, проводиться у місяці звільнення за фактично відпрацьований час.

             (Підпункт 5.11 пункту 5 в редакції наказу керівника апарату суду  від 13.11.2019 року №35  )

      

  5.12.  Працівникам апарату суду, які прийняті на роботу з урахуванням ст.35 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015року №889 – VIII та ст.26 КЗпП України, на період випробування премії не нараховуються.

 

  1. Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату суду.

          6.1. Державним службовцям, працівникам патронатної служби  суду (помічники суддів), робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник)   може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у межах затвердженого  фонду оплати праці.

           6.1.1. Матеріальна допомога може надаватися один раз на рік на підставі особистої заяви.

           6.1.2.Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату суду та його заступнику приймається головою суду або особою, що виконує його повноваження, шляхом видання наказу.

У разі відсутності голови суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату суду та його заступнику приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області.

          6.1.3.Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям суду, працівникам патронатної служби  суду (помічники суддів)   приймається керівником апарату суду або собою, що виконує його повноваження, шляхом видання відповідного наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Донецькій області .