flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                       Наказом керівника апарату

                                                                          Селидівського міського суду

                                                          Донецької області

                                                                                  від 16 лютого 2017 року № 9

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників апарату

Селидівського міського суду Донецької області

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Селидівського міського суду

Донецької області  
  від 12 травня 2017 року № 28,

 від 20 червня 2018 року № 15

           Положення про преміювання працівників апарату Селидівського міського суду Донецької області (далі – Положення) розроблено відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,  наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)».

Положення визначає умови й порядок преміювання працівників апарату  Селидівського міського суду Донецької області (далі – працівників суду) з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

 

  1. Загальні положення

      1.1. Основною метою Положення є посилення матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та персональної відповідальності працівників суду (державних службовців, працівників  патронатної служби, службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням приміщення Селидівського міського суду (далі-суду) за доручену роботу або поставлені завдання.

       

              1.2.  Дія Положення поширюється на державних службовців,  працівників  патронатної служби (помічники суддів), службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням приміщення суду (прибиральниця, робітник).

 

             1.3. Вид преміювання, передбачені  цим Положенням, визначає керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, залежно від особливостей виконання функцій і завдань суду, з урахуванням обґрунтованих пропозицій керівників структурних підрозділів суду чи/або безпосередніх керівників.

              1.4.  Розмір премії державних службовців, службовців, робітників, зайнятих обслуговуванням приміщення суду, залежить від їхнього особистого внеску в загальний результат роботи Селидівського міського суду Донецької області (далі – суду) з урахуванням таких критеріїв:

1) якість виконання завдань, визначених положенням про апарат суду, про структурний підрозділ, у якому працює особа, його посадовою інструкцією, а також доручень керівництва суду, керівника апарату суду та безпосереднього керівника працівника апарату суду;

2) ініціативність у роботі;

3) ефективність досягнення поставлених цілей при раціональному використанні ресурсів;

4) терміновість виконання завдань;

5) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо);

6) трудова дисципліна.

 

      1.5. Працівникам патронатної служби суду місячна або квартальна премія встановлюється  відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи  за умови:

1)  якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовка документів;

3) ініціативність у роботі.

 

     1.6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2.1.2 пункту 2.1. розділу 2 цього Положення, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

 

     1.7. Фонд преміювання суду встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

 

(Пункти 1.6., 1.7.  Положення про преміювання працівників апарату Селидівського міського суду Донецької, затвердженого цим наказом, набирають чинності з 01.01.2019 відповідно до пункту 1 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу».)

 

      1.8. До набрання чинності пунктами 1.6. та 1.7. цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

 

           1.9. Підставою для виплати премій керівнику апарату суду та його заступнику є подання голови суду або особи, яка виконує його обов’язки до ТУ ДСА України в Донецькій області.

 

  1.10. Підставою для виплати премій працівникам апарату суду є подання керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки до ТУ ДСА України в Донецькій області.

 

 1.11. Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі, за умови відсутності заборгованості із заробітної плати.

 

  1. Порядок визначення розміру премій

     

          2.1. Види премій, які встановлюються працівникам суду:

         2.1.1.  Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (державних службовців);   

                    2.1.2.Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду;

         2.1.3. До державних і професійних свят та ювілейних дат.

        

    2.2                                             (Підпункт 2.2 виключено згідно  наказу керівника

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 12.05.2017 року № 28)

 

          2.3.  Розмір премії  державних службовців категорії «В» становить 59% загальної суми  фонду преміювання суду.

 

          2.4. Розмір премії  працівників патронатної служби становить 26,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

 

          2.5. Розмір премії  службовцям суду  становить 4,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

 

           2.6. Розмір премії  робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду становить 3,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

 

          2.7. Розмір премії до державних і професійних свят та ювілейних дат розподіляється між усіма працівниками суду в рівних частинах та незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці в якому надається премія (крім працівників, які  перебувають у відпустці по догляду за дитиною).

 

  1. Порядок визначення розміру премій

державним службовцям

        

    3.1.              (Підпункт 3.1 виключено згідно 2 виключено згідно  наказу керівника

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 12.05.2017 року № 28)

 

 

         

          3.2.  Розмір премії  державних службовців категорії «В» становить 59% загальної суми  фонду преміювання суду.

 

3.3. Державним службовцям суду можуть встановлюватись такі види премій:

                  3.3.1. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (державних службовців);

                   3.3.2.  Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

        3.3.3. До державних і професійних свят та ювілейних дат.

      

         3.4. Преміювання державних службовців за результатами щорічного оцінювання службової діяльності може проводитися у разі отримання ними відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках для працівників, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

 

            3.5. Застосування заходів заохочення до державних службовців, здійснюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки.

 

             3.6. Визначення розміру премій державним службовцям встановлюється з огляду на особистий вклад цих осіб у загальні результати роботи суду, за сумлінну та ініціативну працю, з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

 

               3.7. За виконання обов’язків  тимчасово відсутнього завідувача архіву або за вакантною посадою завідувача архіву одним із державних службовців апарату суду, державному службовцю  виплачується премія за фактично відпрацьований  час у розмірі 50% визначеної пунктом 5 Положення про преміювання працівників апарату Селидівського міського суду Донецької області  завідувачу архіву, решта суми премії розподіляється між державними службовцями категорії «В».

                                                      (Підпункт 3.7 в редакції наказу керівника апарату

                                Селидівського міського суду Донецької області від 20.06.2018 року № 15).

 

 

 

  1. Порядок визначення розміру премій працівників

патронатної служби

 

          4.1. Розмір премії  працівників патронатної служби становить 26,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

      

         4.2. Працівникам патронатної служби  суду можуть встановлюватись такі види премій:

                   4.2.1.  Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

         4.2.2. До державних і професійних свят та ювілейних дат

  4.3. Застосування заходів заохочення до працівників патронатної служби - помічників суддів, здійснюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, за пропозицією відповідних суддів, при яких утворена патронатна служба(помічники суддів).

4.4. Визначення розміру премій працівників патронатної служби встановлюється з огляду на особистий вклад цих осіб у загальні результати роботи суду, за сумлінну та ініціативну працю, з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

  1. Порядок визначення розміру премій службовцям

та  робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду

 

        5.1. Розмір премії  службовцям суду  становить 4,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

      

        5.2. Службовцям   суду можуть встановлюватись такі види премій:

                   5.2.1.  Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

        5.2.2. До державних і професійних свят та ювілейних дат.

 

        5.3. Застосування заходів заохочення до службовців  здійснюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи суду, за сумлінну та ініціативну працю, з метою стимулювання якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

       5.3.1. В разі тимчасової відсутності службовця ( службовців) сума премії, визначена  підпунктом 5.1. Положення про преміювання працівників апарату Селидівського міського суду Донецької області відсутньому службовцю (службовцям) розподіляється між державними службовцями категорії «В».

                                                           

                                                          (Підпункт 3.7 в редакції наказу керівника апарату

                                Селидівського міського суду Донецької області від 20.06.2018 року № 15).

 

       5.4. Розмір премії  робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду становить 3,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

         

        5.5. Робітникам, зайнятим обслуговуванням приміщення суду можуть встановлюватись такі види премій:

                   5.5.1.  Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

        5.5.2. До державних і професійних свят та ювілейних дат.

 

        5.6. Застосування заходів заохочення до  робітників, зайнятих обслуговуванням приміщення суду здійснюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки  за сумлінну та працю з метою стимулювання якісного виконання ними своїх обов'язків, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

   

  1. Порядок здійснення преміювання за результатами роботи та підготовка подання про преміювання

 

6.1. Преміювання керівника апарату суду та його заступника здійснюється за поданням голови суду (особою, яка виконує його обов’язки)  з огляду на особистий вклад цих осіб у загальні результати роботи суду, а також з огляду на стан виконання покладених на них завдань, в межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати суду.

 

       6.2. Преміювання, державних службовців, службовців  та робітників зайнятих обслуговуванням суду здійснюється за поданням керівника апарату (особою, яка виконує його обов’язки)   з огляду на особистий вклад цих осіб у загальні результати роботи суду, а також з огляду на стан виконання покладених на них завдань, в межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати суду.

  

       6.3. Преміювання  працівників патронатної служби  здійснюється за  поданням керівника апарату (особою, яка виконує його обов’язки) та за пропозицією відповідних суддів, при яких утворена патронатна служба з огляду на стан виконання покладених на них завдань, у межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати  суду. 

 

6.4. До 20 числа місяця, за який проводиться преміювання, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Донецькій області доводяться до відома керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, межі фонду преміювання суду.

      

 

6.5.  Подання про преміювання до 25 числа місяця, за який проводиться преміювання, надається до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області для проведення нарахування премій.

 

6.7. Місячна премія працівникам суду виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

 

 6.8. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому проводиться оцінювання службової діяльності, у межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати.

 

6.9. Накладення дисциплінарного стягнення поєднується з частковим (зазначеним у наказі про накладення дисциплінарного стягнення)   позбавленням працівника  суду премії за той місяць, у якому накладено стягнення. 

 

          6.10. Премія нараховується за фактично відпрацьований час. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.

              

               6.11. Працівникам апарату суду, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не нараховуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

 

            6.12.  Працівникам апарату суду, які прийняті на роботу з урахуванням ст.35 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015року №889 – VIII та ст.26 КЗпП України, на період випробування премії не нараховуються.

 

 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                           Наказом голови

Селидівського міського суду

                                                             Донецької області

                                                                               від 16 травня 2017 року № 5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання

державних службовців категорії «Б»

Селидівського міського суду Донецької області

          

         Положення про преміювання державних службовців категорії «Б» апарату Селидівського міського суду Донецької області (далі – Положення) розроблено відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,  наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)».

            Положення визначає умови й порядок преміювання державних службовців категорії «Б» Селидівського міського суду Донецької області  з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

 

  1. Загальні положення

      1.1. Основною метою Положення є посилення матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та персональної відповідальності державних службовців категорії «Б» суду за доручену роботу або поставлені завдання.

       

              1.2.  Дія Положення поширюється на державних службовців категорії «Б» Селидівського міського суду Донецької області.

           

             1.3. Вид преміювання, передбачені  цим Положенням, визначає голова суду або особа, яка виконує його обов’язки, залежно від особливостей виконання функцій і завдань суду.

            

              1.4.  Розмір премії державних службовців суду категорії «Б», залежить від їхнього особистого внеску в загальний результат роботи Селидівського міського суду Донецької області (далі – суду) з урахуванням таких критеріїв:

1) якість виконання завдань, визначених положенням про апарат суду, про структурний підрозділ, у якому працює особа, його посадовою інструкцією, а також доручень керівництва суду;

2) ініціативність у роботі;

3) ефективність досягнення поставлених цілей при раціональному використанні ресурсів;

4) терміновість виконання завдань;

5) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо);

6) трудова дисципліна.

 

     1.5. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2.1.2 пункту 2.1. розділу 2 цього Положення, які може отримати державних службовців категорії «Б» за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

 

     1.6. Фонд преміювання суду встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

 

(Пункти 1.5., 1.6.  Положення про преміювання працівників апарату Селидівського міського суду Донецької, затвердженого цим наказом, набирають чинності з 01.01.2019 відповідно до пункту 1 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу».)

 

      1.7. До набрання чинності пунктами 1.5. та 1.6. цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

 

           1.8. Підставою для виплати премій керівнику апарату суду та його заступнику є подання голови суду або особи, яка виконує його обов’язки до ТУ ДСА України в Донецькій області.

 

1.9. Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі, за умови відсутності заборгованості із заробітної плати.

 

  1. Порядок визначення розміру премій

     

         2.1. Види премій, які встановлюються державним службовцям суду категорії «Б»:

         2.1.1. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності ;

                    2.1.2. Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду;

         2.1.3. До державних і професійних свят та ювілейних дат.

        

          2.2. Розмір премії  державних службовців категорії «Б» становить 6,5% загальної суми  фонду преміювання суду.

         

 

          2.3. Розмір премії до державних і професійних свят та ювілейних дат розподіляється між усіма працівниками суду в рівних частинах та незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці в якому надається премія (крім працівників, які  перебувають у відпустці по догляду за дитиною).

 

  1. Порядок здійснення преміювання за результатами роботи та підготовка подання про преміювання

 

3.1. Преміювання державних службовців категорії «Б» суду здійснюється за поданням голови суду (особою, яка виконує його обов’язки)  з огляду на особистий вклад цих осіб у загальні результати роботи суду, а також з огляду на стан виконання покладених на них завдань, в межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати суду.

 

 3.2. До 20 числа місяця, за який проводиться преміювання, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Донецькій області доводяться до відома керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, межі фонду преміювання суду.

      

 3.3.  Подання про преміювання до 25 числа місяця, за який проводиться преміювання, надається до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області для проведення нарахування премій.

 

3.4. Місячна премія державних службовців категорії «Б» суду виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

 

 3.5. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому проводиться оцінювання службової діяльності, у межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати.

 

3.4. Накладення дисциплінарного стягнення поєднується з частковим (зазначеним у наказі про накладення дисциплінарного стягнення)  позбавленням державного службовця категорії «Б»  суду премії за той місяць, у якому накладено стягнення. 

 

3.5. Премія (місячна, квартальна) не нараховується державним службовцям категорії «Б»  суду за час відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться, виходячи із середньої заробітної плати.

  

                3.6. Державним службовцям категорії «Б» суду, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не нараховуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

 

            3.7.  Державним службовцям категорії «Б», які прийняті на роботу з урахуванням ст.35 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015року №889 – VIII та ст.26 КЗпП України, на період випробування премії не нараховуються.