Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Повернення судового збору

Повернення судового збору

Згідно  ст. 7 Закону України «Про судовий збір» передбачається повернення судового збору за ухвалою суду.

1. Сплачена сума судового збору повертається в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

      У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду з оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).


Роз'яснення щодо повернення коштів, помилково сплачених на рахунок, визначений для сплати судового збору.

 

         Особа, яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору, повинна звернутися до Селидівського міського суду Донецької області із заявою до якої потрібно додати оригінал платіжного документу, а саме квитанцію, фіскальний чек чи платіжне доручення, які підтверджують сплату судового збору.    

         Після чого судом розглядаються надані документи, перевіряється факт того, що заявник дійсно з позовною заявою до суду не звертався. За результатами проведеної перевірки заявникові надається відповідна довідка, та оригінал платіжного документу.

        З отриманою довідкою та оригіналом платіжного документу заявник звертається до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, яке розташоване за адресою: 84112 м. Славянськ,  вулиця Добровольського, 2  для   отримання подання до органу Державної казначейської служби в м. Селидове.

         В зазначеному вище випадку, орган Державної казначейської служби України здійснює повернення коштів з рахунків визначених для сплати судового збору в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 03.09.2013 року № 787.