flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності            Компетенція суду

 

        Згідно ст.2 закону України "Про судоустрій і статус суддів" Селидівський міський суд, здійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

      Згідно ст. 22 закону "Про судоустрій і статус суддів" Селидівський міський суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності: цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку передбачених процесуальними законами (Цивільно-процесуальним кодексом України, Кримінальним-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення).

 

   

           

 Нормативно-правові засади діяльності

 

 

1. Конституція України.

2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

3. Закон України "Про доступ до судових рішень".

4. Закон України "Про запобігання корупції".

5. Закон України "Про інформацію".

6. Закон України "Про доступ до публічної інформації".

7. Закон України "Про державну службу".

8. Закон України "Про звернення громадян".

9. Указ Президента України "Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів".

10. Закон України "Про судовий збір".

11. Інструкція з діловодства в місцевому загальному судді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України.

12. Інструкція з діловодства за звернення громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об"єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України.

13. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України.

14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

15. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України.

16. Правила Поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України.

 17. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджено наказом Державної судової адміністрації  України.

 

18. Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів.