flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, які становлять службову інформацію що додається

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Наказом  В.о. голови

                                                                                    Селидівського міського суду

                                                                                    Донецької області

                                                                                    від 17.12.2018 № 5

 

Перелік

відомостей, які становлять службову інформацію що додається.

 

  1. Відомості, що міститяся в примірниках (копіях) указів Президента України, в організаційно-розпорядчих документах (накази, рекомендації тощо) ДСА України документах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають гриф «Для службового користування».
  2. Відомості в документах Селидівського міського суду Донецької області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
  3. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
  4. Відомості, що можуть міститися в документах Селидівського міського суду Донецької області:

         - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

          - щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

          - з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження,атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

           - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

          - щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

  1. Інформація, що міститься в матеріалах службових розслідувань .
  2. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів із мобілізаційної підготовки.

            Інформація, що міститься у Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, і Відомостях про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню