flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                               

   

Селидівський міський суду Донецької області розташований в місті Селидове. Історія міста Селидове сягає в далеке минуле - у XVII-XVIII століть, коли по берегах  річки Солона заселилися запорізькі козаки. За легендою отамана казаків звали Селид.

                                    У 1782 році  Бахмутська провінційна  канцелярія своїм рішенням утворила державну військову слободу Селидівку куди прибули козаки Миргородського полку Полтавської губернії. У подальші роки населення поповнювалося за рахунок втікачів від кріпосного гніту з Чернігівської та Харківської губерній.

        7 березня 1923 року село Селидівка  стало центром Селидівського району в Юзівському окрузі, він же Сталінський з 23 квітня 1924 року.

         С  16 ноября 1956 года село Селидівка перетворено в місто районного підпорядкування Селидове, обласного підпорядкування – з грудня 1962 року.

         З лютого 1919 року правосуддя здійснювалось народними судами, в складі одного народного судді і від двох до шести народних засідателів, які були першою інстанцією для розгляду всіх цивільних та кримінальних справ, не віднесених до компетенції вищого суду.

           В архіві суду зберігаються оригінали вироків з яких вбачається, що у 1947 року суд здійснював свою діяльність як народний суд 1-ої  дільниці Селидівського району Сталінської області, з 1958 року, як народний суд 2-ої  дільниці Селидівського району Сталінської області, з 1961 року – як народний суд Селидівського району Сталінської області, з 1962 року – народний суд Селидівського району Донецької області. 

          Організаційне керівництво народними судами з серпня 1971 року здійснювалося відділами юстиції виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих.

         З набранням Україною незалежності 24 серпня 1991 року, прийняттям 15 квітня 1992 року Закону України «Про статус суддів» та відповідно до прийнятої 28 червня 1996 року Конституції України, судову систему України визначили незалежною гілкою державної влади.

           В 1994 році назву Селидівського народного суду змінено на Селидівський міський суд.

         7 лютого 2002 року Верховною радою України було прийнято новий Закон «Про судоустрій», статтею 2 якого визначалося, що суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Цим же законом з 1 січня 2003 року функції по організаційному забезпеченню діяльності судів в Україні були покладені на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління, які створювалися для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

    Указом Президента України  від 20 серпня 2001 року № 641/2001 було затверджено мережу та кількісний склад суддів місцевих судів, яким  було затверджено в Селидівському міському суді штатну кількість  суддів 8 одиниць.  

      Селидівський міський суд Донецької області  до 2014 року  справляв правосуддя на підсудній йому території: міста  Селидове, Українськ, Гірник, смт. Цукурине, Курахівка, Гостре, Камишівка та Вишневий. З вересня 2014 року  відповідно до розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 р. №27/0/38-14, суд розглядає справи підсудні Ворошиловському районному суду м. Донецька. З квітня 2016 року, відповідно до розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31.03.2016 р. №18/0/38-16, яким внесено зміни до вищевказаного розпорядження ВССУ, Селидівський міський суд Донецької області розглядає справи підсудні Авдіївському міському суду Донецької області. В зв’язку з чим було збільшено штатну кількість суддів до 11 одиниць.

         З 1947 року рік в суді справляли правосуддя судді: Кобельський А.Л., Мутика А.Ф., Білик М.С.,   Зубков А.П.,  Мирошниченко В.Т., Алєксєєва  Л.І., Цисар І.О.є  Іващенко А.А.,    Ясинський О.В.,   Моцний О.С., Алєксєєв А.В.,   Голощанова Н.В.,  Ігнатенко Л.І.,   Санікова О.С., Папоян В.В., Хейло Я.В., Жарова Ю.І., Каніщева Н.О., Чудопалова С.В., Біла- Кисельова  А.А, Кротінов В.О., Олещенко Л.Б., Любчик О.В. Посаду голови суду займали Білик М.С., Ігнатенко Л.І.

          Слід зазначити, що в подальшому судді Селидівського міського су Донецької області також працювали та працюють в суддівському складі Донецького апеляційного суду, а  саме: Алєксєєв А.В., Санікова О.С., Папоян В.В.,  Жарова Ю.І.,    Хейло Я.В.

          На даний час до суддівського складу Селидівського міського суду Донецької області входять  судді: Черков В.Г., Владимирська І.М., Хацько Н.О., Капітонов В.І., Коліщук З.М., Переясловська Ю.А., Пирогова Л.В.

           Голова суду представляє суд як орган державної влади, обирається зборами суддів шляхом таємного голосування відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів». Головою суду обрано суддю Черкова В.Г., заступником голови суду обрано Владимирську І.М.

          Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат  відповідно до своїх посадових інструкцій, який очолює керівник апарату  суду  або виконуючий його обов’язки заступник.