flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ Голови      

   Селидівського міського суду

   в Донецькій області

   від 15.06.2012 року  №21

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок,

що надаються за запитами на інформацію

1.    На виконання положень ст.ст. 19, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» запровадити механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються.

2.                                 Ця Інструкція встановлює загальні правила та визначає порядок щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше    як    10    сторінок    (починаючи    з    11    сторінки), що    надаються

Селидівським міським судом Донецької області (далі - суд) за запитами на інформацію, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.

3.                                 При отримані для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа, відповідальна за надання інформації, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.

4.                  У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, посадова особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її  відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

5.                                 Відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та передає його відповідальній особі за надання інформації на запит.

6.                                 Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію,

7.                                Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

8.                                Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

9.                                Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області від запитувача інформації, відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну за розгляд запиту посадову особу про надходження коштів на рахунок територіального управління.

10.   Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів.

11.   Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» у відповіді на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок може бути відмовлено у разі не оплати витрат, пов'язаних з копіюванням або друком.

12.   Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області, про що відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну особу за надання інформації на запит.

13.   Відповідно до статті 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Одержувач наданих послуг:   Територіальне управління Державної судової

                                                    адміністрації України в Донецькій області

Реєстраційний рахунок:           №31256272211132 в ГУ ДКСУ в Донецькій області

МФО банку:                                  834016

ОКПО:                                           26288796

Платник:                                        ___________________________________________

                                                        ____________________________________________

 

                                                      РАХУНОК №________

                              від ___       ______________     20_____ року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок

од.

Ціна

(без ПДВ),

 грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                               (сума прописом)

 

Начальник управління   ____________         Н.Я. Бадахов

                                              (підпис)

 

начальник відділу ПФД,

бухгалтерського обліку

та звітності ТУ ДСА України

в Донецький області                  _______________     І.А. Стешенко

(підпис)