flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення зборів суддів

                                                                                                       Селидівського міського суду

                                                                                   Донецької області від 27.01.2016 № 1

                                                                                                      

ЗАСАДИ

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ

СЕЛИДІВСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням зборів суддів                                                                                                       Селидівського міського суду  Донецької області

від 10.05.2016 року № 8

від 25.05.2016 року № 9

  від 22.09.2016 року № 22

  від 10.11.2016 року №28

   від 22.03.2017 року № 11

 від 04.04.2017року № 12

   від 25.05.2017 року № 17

   від 27.08.2018 року № 24

  від 11.09.2018 року № 26

 

  1. Загальні положення

         Засади  використання автоматизованої системи документообігу Селидівського міського  суду Донецької області (далі Засади) застосовуються відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, у редакції рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25 (далі Положення), Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК), Кримінального процесуального кодексу України (КПК), Кодексу адміністративного судочинства України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

  1. Предмет регулювання

       Регулювання особливостей відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу Селидівського міського суду Донецької області з  використанням комп’ютерної програми "Д-3", розробленої адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

           Визначення зборами суддів особливостей автоматизованого розподілу судових справ у випадках, передбачених Положенням, здійснюється з метою здійснення правосуддя з урахуванням фактичної чисельності суддів, дотримання строків розгляду справ, встановлених процесуальним законодавством, здійснення суддями адміністративних повноважень, тощо.                                                      

                                                             

(Абзац другий пункту 2. у редакції рішення суддів

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 25.05.2017року  № 17)

 

 

3.Автоматизований розподіл судових справ між суддями

3.1. Суддя у разі невиходу на роботу з причин, які не були заздалегідь оформлені наказом голови суду), зобов’язаний до 08.30 годин дня невиходу на роботу повідомити консультанта суду (по роботі з персоналом), або особу яка виконує його обов’язки, про причини невиходу на роботу.

3.2. Консультант суду (по роботі з персоналом), або особа яка виконує його обов’язки кожний робочий день до 09.00 перед початком розподілу судових справ і матеріалів перевіряє інформацію, яка заноситься до електронного табелю  обліку робочого часу суддів про наявність або відсутність суддів на робочому місці за повідомленням судді, перебування їх відповідно до наказів голови суду у відпустці, відрядженні тощо.

3.3. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими особами апарату суду, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначеними  розпорядженням керівника апарату суду.

Розподіл судових справ здійснюється в робочі дні суду протягом дня, а матеріалів кримінального провадження, які розглядаються слідчими суддями – негайно. 

Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

3.4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

3.5. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

          - за сім робочих днів  до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо, без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо, без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

        - у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення.

        - у разі перебування судді у нарадчій кімнаті для постановлення судового рішення більш, ніж 1 робочий день, - з часу видалення до нарадчої кімнати та до виходу з неї.

У разі перебування судді у нарадчій кімнаті для постановлення судового рішення більш, ніж 1 робочий  день, керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов'язки) та/або уповноважена ним особа, на підставі доповідної записки секретаря судового засідання на  ім’я керівника апарату суду (доповідна записка має містити інформацію про час видалення судді, колегії суддів до нарадчої кімнати та час виходу з неї) вносить в електронний табель робочих днів суддів відомості про перебування судді у нарадчій кімнаті. Внесення в електронний табель робочих днів відомостей про вихід суддів з нарадчої кімнати здійснюється на підставі доповідної записки секретаря судового засідання на ім’я керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) після проголошення судового рішення.

       Не розподіляються матеріали кримінального провадження, які розглядаються слідчими суддями,  за два робочі дні до початку тривалого відрядження, відпустки або до закінчення повноважень.

                                                                                     

(Пункт 3. у редакції рішення суддів

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 25.05.2017року  № 17 )

    

  1. Особливості розподілу справ між суддями

4.1.Випадки знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення .

  4.2. У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерної програми чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, що мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з вирішенням питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд  житла тощо), здійснюється керівником апарату суду (особою, яка виконує його обов'язки) у день надходження судової справи – слідчий суддя визначається згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку з урахуванням відомостей табеля обліку робочого часу.

      Розподіл судових справ, якщо обставини, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, тривають понад п'ять робочих днів, - здійснюється керівником апарату суду (особою, яка виконує його обов'язки) чи головою суду на шостий робочий день після надходження судової справи згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку з урахуванням відомостей табеля обліку робочого часу.

Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 4.1. цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

(підпункти 4.1,4.2 у редакції рішення суддів

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 25.05.2017року  № 17 )

 

         4.2. З метою забезпечення умов для виконання суддями, які займають адміністративні посади, обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків судді, при автоматичному розподілі судових справ автоматизованою системою документообігу, визначити коефіцієнт (відсоток справ, що підлягає розгляду такими суддями) з урахуванням кількісного складу суду, інтенсивності та об’єму роботи:

 - голові суду – 0,4 (40% річного навантаження суддів);
 -     заступнику голови суду – 0,6 (60% річного навантаження суддів).

                                                                           

                                                                            (Підпункт 4.3  у редакції рішення суддів

                    Селидівського  міського  суду Донецької області від 25.05.2017року  № 17)

        

     4.4.                                              (Підпункт 4.4 виключено згідно рішення суддів

                     Селидівського  міського  суду Донецької області від 10.05.2016 року № 8)

 

    

  1. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді

 

     5.1 Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

 

судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа;

 

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

 

судові справи про перегляд заочного рішення;

 

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

                                                           

                                                           (Підпункт 5.1. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

                              Селидівського  міського суду Донецької області від 10.05.2016 року № 8)

 

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

 

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

 

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;     

 

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження;  

 

(Підпункт 5.1. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від 25.05.2017року № 17)

 

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

        

         заяви про відновлення втраченого судового провадження;

         

         заяви про забезпечення позову, доказів;

        

судові справи про адміністративні правопорушення, що надійшли до суду після належного оформлення;

         (Підпункт 5.1. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від 27.08.2018року № 24 )

 

        подання Селидівської виправної колонії № 82 відносно однієї особи пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтею 537  Кримінального процесуального кодексу України.

             (Підпункт 5.1. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від 11.09.2018року № 26 )

     

    5.2. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

             

          5.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді, якщо відсутність головуючого судді призведе до неможливості розгляду справ і матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством, шляхом автоматизованого розподілу розподіляти:

    

       - судові справи, що надійшли для вирішення питання про виправлення описок та помилок, про повернення судового збору;

    

      -  судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304(Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

       

        -  клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

     

       - матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

      

      -заяви про відновлення втраченого судового провадження.

 

(Підпункт 5.3 пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

                            Селидівського  міського суду Донецької області від 10.11.2016 року № 28)

 

      - судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження;  

     

     - судові справи передбачені підпунктом 5.2 . пункту 5 цих Засад;

              

(Абзаци сьомий і восьмий підпункту 5.3. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від  25.05.2017 року  № 17 )

 

-судові справи про адміністративні правопорушення, що надійшли до суду після належного оформлення ;

 

(Підпункт 5.3 пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від 27.08.2018року № 24 )

 

5.3.1. У разі тимчасової відсутності раніше визначеного в судовій справі судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо), питання щодо розподілу заяв, клопотань та матеріалів, передбачених пунктом 5.1 пункту 5 цих Засад, але не зазначених у пункті 5.3 пункту 5 цих Засад вирішуються зборами суддів Селидівського міського суду Донецької області.

                                                       

(Підпункт 5.3.1.пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від  25.05.2017 року  № 17)

 

  5.4.                                                      (Підпункт 5.4 виключено згідно рішення суддів

                       Селидівського  міського  суду Донецької області від 10.05.2016 року №8)

 

         5.5. Справи та матеріали, які мають бути передані раніше визначеному по справі судді, відповідно до пункту 5.1. Засад, якщо  у разі його тимчасової відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), зборами суддів не вирішено питання щодо їх повторного розподілу, передаються раніше визначеному у судовій  справі судді,  у день, коли суддя приступив до виконання своїх обов’язків.

                                                                                                                             

                                                    (Підпункт 5.5. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

         Селидівського  міського суду Донецької області від  25.05.2017 року  № 17 )

 

     5.6. У разі якщо раніше визначений в судовій справі головуючий суддя не працює в суді, у випадках передбачених 5.1 пункту 5 Засад використання автоматизованої системи документообігу Селидівського міського суду Донецької області, судові справи підлягають автоматизованому розподілу.

                                                          

 (Підпункт 5.6. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

                           Селидівського  міського суду Донецької області від 25.05.2017 року  № 17)

 

5.7. До вирішення питання в автоматизованій системі документообігу суду, щодо передачі справи про відновлення втраченого судового провадження судді, яким  ініційоване питання  щодо відновлення втраченого судового провадження,  у разі постановлення ухвали про ініціювання питання  щодо відновлення втраченого судового провадження, справа про відновлення втраченого судового провадження реєструється як така, що надійшла вперше, та передається в ручному режимі судді, яким  ініційоване питання  щодо відновлення втраченого судового провадження.

Підпункт 5.7. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

                           Селидівського  міського суду Донецької області від 04.04.2017 року  № 12)

 

  1. Особливості повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

        6.1. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, та у разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку.

          У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід).

       6.2. Повторному автоматизованому розподілу підлягають судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа,  на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді у зв’язку з його тимчасовою відсутністю тривалістю більше 15 календарних днів безперервно в сукупності тимчасова непрацездатність, відпустка, тривале відрядження тощо.          

           6.3.    У виключних випадках, у разі тривалого відрядження, тимчасової непрацездатність, відпустки у зв’язку із особистими обставинами, тощо), які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ щодо неповнолітніх, а також в яких підсудні, обвинувачені утримуються під вартою, що може мати наслідком порушення розумного строку розгляду судових справ, вони підлягають повторному автоматизованому розподілу до закінчення зазначених вище строків, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату суду) на підставі службової записки судді-доповідача або  голови суду (особи, яка виконує його обов’язки) за доповідною помічника судді у провадженні якого знаходиться відповідна судова справа.                                                                   

(Пункт 6.  у редакції рішення зборів суддів

                           Селидівського  міського суду Донецької області від 25.05.2017 року  № 17)

 

 

                7.Повноваження зборів суддів щодо здійснення розподілу судових справ між суддями

 

          Збори суддів Селидівського міського суду Донецької області  мають право вирішувати питання автоматизованого розподілу судових справ

         - у разі неможливості  автоматизованого розподілу справ та матеріалів  з підстав зазначених у підпункті 2.3.3 пункту 2 Положення

        - у разі порушення вимог підпунктів 5.1, 5.2 пункту 5 Засад.

 

                                                                                 ( Пункт  7. у редакції рішення зборів суддів

                            Селидівського  міського суду Донецької області від 10.05.2016 року № 8)

             

  8 . Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів).

       Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу), а в разі відсутності головуючого судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, тривале відрядження тощо), у день, коли суддя приступив до виконання своїх обов’язків.

                           ( Пункт  8. у редакції рішення зборів суддів   Селидівського  міського суду

                                   Донецької області від 10.05.2016 року № 8, від 25.05.2017 року  № 17)