flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Зборами суддів

                                                                                         Селидівського міського суду

                                                                                         Донецької області

                                                                                         від   27.01.2016 року № 1

                                                                                         (у редакції рішення

                                                                                         зборів суддів суду

                                                                                          від 07.05.2020 № 9)

 

ЗАСАДИ

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ

СЕЛИДІВСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Із змінами

від  04 грудня 2020 року № 16

від 21 грудня 2020 року № 17

 

  1. Відповідно до підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за чотирнадцять календарних днів  до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.
  2. Відповідно до підпункту 2.3.13 пункту 2.3 Положення:

1) у разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерної програми чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, що мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з вирішенням питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд  житла тощо), здійснюється керівником апарату суду (особою, яка виконує його обов'язки) у день надходження судової справи – слідчий суддя визначається згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку, з урахуванням відомостей табеля обліку робочого часу;

         2) розподіл судових справ, якщо обставини, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, тривають понад п'ять робочих днів, - здійснюється керівником апарату суду (особою, яка виконує його обов'язки) чи головою суду на шостий робочий день після надходження судової справи згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку з урахуванням відомостей табеля обліку робочого часу;

3) розподіл справ, які відповідно до законодавства реєструються та/або розглядаються в неробочий час, здійснювати відповідно графіку чергувань, визначеному наказом голови суду.

  1. Відповідно до підпунктів 2.3.14, 2.3.15 пункту 2.3 Положення при автоматичному розподілі судових справ автоматизованою системою документообігу, визначити коефіцієнт (відсоток справ, що підлягає розгляду такими суддями):

    -  голові суду тимчасово,  строком на один рік  з 01.01.2021 року – 1,0 (100% річного навантаження) до 31.12.2021 включно;

     -  заступнику голови суду – 0,95  (95% річного навантаження суддів).

                                                                    (Абзац 2 пункту 3 у редакції рішення зборів суддів

                                    Селидівського  міського суду Донецької області від 21.12.2020 № 17).

 

  1. Відповідно до підпункту 2.3.40 пункту 2.3 Положення визначити 5 слідчих суддів.
  2. Відповідно до підпунктів 2.3.47 пункту 2.3 Положення у разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача), судові справи та матеріали, передбачені підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 Положення, підлягають автоматизованому розподілу за наступними правилами:

1) шляхом виключення суддів, які не мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, згідно з вимогами підпункту 2.3.5 пункту 2.3 Положення у разі надходження судових справ, матеріалів та заяв по яких є підстави, що спонукають термінового розгляду, зокрема:

- заяви про забезпечення позову, доказів;

- подання про вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи;

- заяви (подання) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334КПК, та  до якої застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою;

- клопотання (подання) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про примусове годування засудженого;

- клопотання та  скарги по одному кримінальному провадженню, передбачені підпунктом 2.3.45  пункту 2.3 Положення.

2) шляхом виключення суддів, які не були раніше визначені в судовій справі, які не мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, згідно з вимогами  підпункту  2.3.5 пункту 2.3 Положення у разі надходження всіх інших  судових справ та матеріалів, передбачених підпунктами  2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 Положенння. В такому разі розподіл  судових справ та матеріалів  проводиться  відповідно до підпункту 2.3.27  пункту 2.3 Положення.

          3) шляхом автоматизованого розподілу у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3  Положення, у разі, якщо суддя раніше визначений в судовій справі перебуває у відрядженні до іншого суду для здійснення правосуддя.

                                                             (Підпункт 3. пункту 5 у редакції рішення зборів суддів

                                    Селидівського  міського суду Донецької області від 04.12.2020 № 16).

 

Справи, які підлягають передачі раніше визначеному судді, якщо їх два і більше, передаються такому судді, який раніше визначений за часом та має повноваження відповідно до підпункту 2.3.5  пункту 2.3 Положення на момент розподілу.