Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ПРАКТИКА В СУДІ - ПЕРШИЙ КРОК ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

13 лютого 2018, 10:20

ПРАКТИКА В СУДІ - ПЕРШИЙ КРОК ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

 

Правова освіта має важливе значення у вихованні в громадян поваги до закону і прав людини. Селидівський міський суд Донецької області  не залишається осторонь в процесі навчання та виховання майбутньої правової інтелігенції та завжди відкритий до співпраці з молодим поколінням.

Проходження студентами юридичних спеціальностей практики в суді  є не просто одним із заходів правового виховання та підвищення загального рівня правової культури, а й можливістю для майбутніх правників визначитись із професійною долею та з власної точки зору сформувати враження про судову систему.

Саме тому двері Селидівського міського суду Донецької області  завжди відкриті для студентів  вищих навчальних закладів, що готують спеціалістів в галузі права. Як результат - протягом року в суді проходять практику студенти, які обрали професію юриста та закріплюють теоретичні знання практичними навиками. І на сьогодні студенти кількох навчальних закладів України у  Селидівському міському  суді  Донецької області  проходять навчальну практику, а саме студент ІІ курсу «Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара» та три студенти ІІ курсу «Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ».

Під час проходження практики, студенти під керівництвом досвідчених фахівців набули практичного досвіду роботи у суді, ознайомилися з організаційною структурою суду та набули навичок роботи працівника апарату суду. 

Студенти-правники уже оволоділи знаннями та навичками по роботі з комп’ютерною програмою документообігу загальних судів «Д-3»», набули практичного досвіду в роботі з нормативно-методичною документацією, ознайомились із можливістю проведення судових засідань у режимі відеоконференції, відправки учасникам процесу процесуальних документів та повісток в електронному вигляді та направлення повісток у вигляді SMS-повідомлень, оформленні матеріалів справ.

Дана практика надає майбутнім юристам можливість, брати участь в організації судового засідання та спілкуванні з учасниками судового процесу.
Сподіваємося, що досвід, набутий студентами під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Селидівський міський суд Донецької області  і надалі планує проводити подібні заходи та співпрацювати з майбутніми спеціалістами в галузі права з метою практичного засвоєння ними матеріалу, отриманого під час вивчення правових дисциплін.

Переконані, що проходження практики в суді позитивно вплине на формування правосвідомості молодих громадян та в майбутньому підвищить рівень довіри до суду.