flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Верховний Суд публікує огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо призначення, зміни та стягнення аліментів

25 жовтня 2019, 08:41

Огляд вирізняється своєю новизною у сучасних підходах Верховного Суду під час вирішення цієї категорії справ.

Огляд вміщує приклади судової практики з таких питань: стягнення/зміна розміру аліментів, заборгованості/пені/неустойки із аліментів, зокрема те, що заборгованість аліментів та пеня на них повинні бути сплачені в тій валюті, в якій була виплачена заробітна плата боржнику; проценти за розміщення коштів на депозитних рахунках є доходом від майна, тому вони враховуються при нарахуванні аліментів та ін.

Важливе місце у судовій практиці займає питання стягнення додаткових витрат на дитину або повнолітніх дітей, в якій сформульовані наступні висновки: повна або часткова компенсація додаткових витрат на дітей забезпечується із урахуванням матеріального становища батьків; витрати на навчання дітей, після досягнення ними повноліття, покладаються на обох батьків  незалежно від того, з ким із них проживає дитина; стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання, припиняються у зв’язку з закінченням навчання чи відрахуванням з навчального закладу, але не в зв’язку з канікулами.

В огляді розкриваються також проблемні аспекти: стягнення аліментів на утримання батьків; стягнення аліментів на утримання чоловіка (дружини); щодо  стягнення аліментів з іноземних громадян. Звертається увага на відступлення від правових висновків Верховного Суду України, а також правові висновки Великої Палати Верховного Суду, які застосовані в практиці Касаційного цивільного суду.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_alimentu.pdf